บริษัทนครหลวงพัฒนาวิศวกิจ คือหนึ่งในบริษัทผู้ชำนาญงาน

ทางด้านงานหล่อเหล็ก มากกว่า 40 ปี

โรงงาน

ทีมงานคุณภาพ

การเทหล่อ

การควบคุมคุณภาพงานหล่อ

    รับหล่อเหล็กเหนียวหล่อ เหล็กหล่อเทา (FC) เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม

(FCD) เหล็กหล่อแมงกานีสสูง เหล็กหล่อโครเมียมสูง ไนฮาร์ด เหล็กหล่อ

ขาว เหล็กเหนียวหล่อทนความร้อน แสตนเลส หล่อฟันโม่ (Jaw plate)

หล่อฝาชี (Cone Crusher part) หล่อปั๊มหอยโข่ง (Slurry Pump)

หล่ออะไหล่เครื่องจักรกล (Machine Part)

 

    หล่อเหล็กเกรดทุกชนิด รับหล่อเหล็กหล่อตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

โรงหล่อเหล็กอยู่จังหวัดสมุทรปราการ งานหล่อคุณภาพ ราคายุติธรรม

เสร็จทันเวลา